Srdečně zveme na semináře

Dovolujeme si Vám nabídnout profesně podpůrné semináře pro unavené lékaře, terapeuty, psychology, zdravotní sestry, fyzioterapeuty a ostatní z pomáhajících profesí, ohrožené syndromem vyhoření.

Termíny:

8. a 9.11. 2019

21. a 22.2. 2020

Místo a čas:

pátek: 18h –  20:30h, sobota 9h – 17:30h

Psychosomatická klinika, Patočkova 712/3, Praha 6

Kontakt pro bližší informace: 233 351 741, 731 620 200

Témata:

  • Jak dobře pečovat o sebe v těchto náročných povoláních?
  • Co můžeme udělat pro to, abychom se uchránili před naprostým vyčerpáním z práce?
  • Jak snášet utrpení druhých a v návaznosti na to nápor vlastních emocí?
  • Jak obnovovat svoji energii,  přiblížit se ke svým zdrojům a nechat se jimi oživovat?

Pojďme společně zkoumat odpovědi na tyto otázky skrze sdílení, malá cvičení inspirovaná různými terapeutickými směry zaměřenými na práci s tělem a dechem (např. Bioenergetikou, Kum-Nye, relaxačními a aktivizačními technikami, Tai-Chi, Alexandrovou technikou, Rolfingem aj.) a rozvíjení vnitřní pozornosti a všímavosti „Mindfulness“. Budme se také věnovat nacházení osobní mapy zdrojů.

Lektoři:

Mgr. Jiří Macháček – klinický psycholog a psychoterapeut s fokusem na práci s tělem

Kateřina Erlebachová – body terapeutka s psychosomatickým přístupem