Definice syndromu vyhoření

  • Syndrom tělesného, psychického a emočního vyčerpání.
  • DSM V (Diagnostický a statistický manuál duševních poruch vydávaný Americkou psychiatrickou společností) diagnostickou kategorii tohoto druhu nezná.
  • MKN (Mezinárodní klasifikace nemocí) číslo 10 uvádí kategorii DG Z. 73.0 ve skupině „Problémy spojené s obtížemi při zvládání životní situace“, nebo jinými slovy „Stav životního vyčerpání.“
  • Podle rozsáhlých výzkumů České Lékařské Komory ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze je výraz “Syndrom vyhoření“ nebo angl. “Burnout,“ v současnosti určitým způsobem devalvován. Pojem „vyhoření“ je často zmiňován např. i v souvislosti s ženami na mateřské dovolené a podobně, u nichž jde spíše o di stresovou reakci. Proto bychom rádi uvedli, že dle zařazení a popisu této kategorie se skutečně týká pouze lidí pracujících v profesích se zvýšeným kontaktem s lidmi.
  • Název „Burnout“ pochází od amerického psychoanalytika německého původu Herberta J. Freudenbergera, který zmíněný syndrom popsal a vydal v časopise „Journal of Social Issues“ v roce 1974.