O projektu

V ČR je momentálně jen velmi málo míst, kde lidé z tolik náročných pozic pomáhajících profesí mohou načerpat sílu a věnovat se také sami sobě. Do stejné skupiny patříme i my, a pokud čtete tyto řádky, tak pravděpodobně i vy. Jste zde velmi vítáni.

Před několika lety jsme se na základě osobních zkušeností (oba jsme prošli některými fázemi syndromu vyhoření) začali na Psychosomatické klinice na Břevnově, kde pracujeme, zabývat „opotřebováním“ lidí, kteří pracují s lidmi. Rozhodli, že se tomuto tématu budeme intenzívně věnovat a nabízet možnosti, jak vás k péči o sebe pozvat.