Spouštěče

  • Přílišný velké dávky kontaktu s lidmi
  • Silný emoční vztah s konečným klientem
  • Potřeba pomáhat
  • Neschopnost odmítat pomoct
  • Vysoký podíl zodpovědnosti
  • Nedostatek poskytovaného ocenění za práci
  • Nedostatek finančního ohodnocení
  • Dlouhodobý pobyt se stejným typem klientů